Têkilî

Navê te (divê)

Nameya te ya elektronîk (divê)

Mijar

si@si.biz.tr
kurtce@kurtce.biz
chaplinadvertising@hotmail.com